Czym jest ryzyko stóp procentowych i jak się na nie przygotować?

Stopy procentowe mają duży wpływ na kształt spłaty kredytu oraz pożyczek. Choć firmy pozabankowe dużo mniej podlegają działalności organów państwowych w tym zakresie, cała sytuacja finansowa odbija się na klientach decydujących się na wzięcie pożyczki w parabanku. Co decyduje o zależnościach stóp od rat?

Od kogo zależy wysokość stóp?

Wysokość stopy procentowej w Polsce określa Rada Polityki Pieniężnej (RPP), która jest organem Narodowego Banku Polskiego (NBP). W rzeczywistości Rada ustala nie jedną, ale aż pięć różnych stóp procentowych, odnoszących się do różnych operacji na rynku finansowym:

  • stopy referencyjnej,
  • stopy lombardowej,
  • stopy depozytowej,
  • stopy redyskonta weksli,
  • stopy dyskontowej weksli.

Poza stopami procentowymi RPP definiuje również wymaganą stopę rezerw, czyli miarę wielkości rezerw, które banki komercyjne są zobowiązane zdeponować w banku centralnym w celu zabezpieczenia ich płynności.

Ryzyko stóp procentowych – pożyczki dla zadłużonych na dowód

Jak więc wpływa to na wartość danej chwilówki? Określenie stóp procentowych jest istotne dla wysokości raty w odniesieniu do Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Innymi słowy ryzyko stopy procentowej to ryzyko zmiany ceny pieniądza w czasie.

W przypadku produktów kredytowych, np. chwilówek Konin dla zadłużonych na dowód, o zmiennej stopie procentowej (tj. produktów, dla których stopa procentowa nie jest ustalana jednokrotnie dla całego okresu kredytowania, ale może ulec zmianie w trakcie trwania umowy), w miarę wzrostu stopy procentowej, koszt obsługi zadłużenia – tzn. odsetki płacone od pożyczonych środków – również rosną.

Co zrobić na stopy?

Działania stóp procentowych mogą wpłynąć na różne sposoby na osoby, które wzięły chwilówki Konin i dla zadłużonych na dowód. Dlatego warto być na to przygotowanym i wziąć pod uwagę przy planowaniu pożyczki i sposobach jej spłaty. Przede wszystkim zaś warto mieć świadomość tego, w jaki sposób może to wpłynąć na wysokość miesięcznych rat danej pożyczki.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *