Jak czytać umowę na chwilówki dla osób ze złą historią kredytową?

Istotą podpisywania umowy o chwilówkę, a więc popularny kredyt gotówkowy uzyskiwany od instytucji pozabankowej, jest sprawdzenie jej wymagań i dokładnych zapisów, by nie narazić się na nieprzewidziane konsekwencje. Tymczasem wielu konsumentów nie ma pojęcia, co oznaczają poszczególne terminy przewidziane w ustawie o kredycie konsumenckim i stosowane w umowach z instytucjami pozabankowymi.

Strony umowy na chwilówkę dla osób ze złą historią kredytową

Podstawowym rozróżnieniem w przypadku chwilówek dla osób ze złą historią kredytową jest rozróżnienie na osoby dające pożyczkę (lub też podmioty) oraz osoby pożyczkę otrzymujące (lub podmioty, na tej samej zasadzie).

  1. konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Osoba, która jest klientem i ma zamiar zawrzeć umowę pożyczkową lub kredytową.
  2. kredytodawca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu.

Elementy składowe umowy pożyczkowej

Obok obu stron kredytowej umowy nazwanej (mowa o kredycie konsumenckim), możemy także wyróżnić kilka elementów z zakresu elementów pożyczki. Mowa tu między innymi o kredycie, opóźnieniu w spłacie czy całkowitym koszcie kredytu.

Warto wiedzieć, na jakie warunki zgadza się osoba podpisująca umowę, przed jej zawarciem. Aby dobrze zrozumieć zapisy umowy, trzeba mieć także świadomość, czym różni się całkowity koszt kredytu od opłat ogólnych czy opłat wynikających z kwestii pozaodsetkowych. Biorąc chwilówkę dla osób ze złą historią kredytową,nie ma kwestii niezdolności kredytowej.

Stopy procentowe chwilówki dla osób ze złą historią kredytową

Jak wygląda kwestia opisania i charakterystyki stóp procentowych w umowie o kredyt konsumencki, w tym wypadku chwilówkę dla osób ze złą historią kredytową? Przede wszystkim jest to ważne rozróżnienie na:

  • stopę referencyjną kredytu,
  • stopę oprocentowania kredytu,
  • stałą stopę oprocentowania kredytu,
  • rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *