Państwowa inspekcja pracy-Kiedy może nam pomóc?

Bez względu na rodzaj umowy, pracodawca nie ma prawa spóźnić się z wypłaceniem wynagrodzenia pracownikowi. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, pracownik może podjąć odpowiednie działania, które obejmują wezwanie do zapłaty, skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, a w ostateczności pozew do sądu.

Brak wypłaty w terminie – jakie działania może podjąć pracownik?

Pierwszym krokiem jest zwrócenie się bezpośrednio do pracodawcy w celu wyjaśnienia sytuacji. Zdarzyć się może, że opóźnienie jest wynikiem błędu, którego pracodawca był nieświadomy. Możliwe też, że pracodawca nie będzie chciał wyjaśnić powodu opóźnienia. W oby przypadkach konieczne jest uzyskanie deklaracji, w której pracodawca wskazuje termin przekazana wynagrodzenia. Jeśli pracownik nadal nie otrzymał wypłaty, może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli to wciąż nie przynosi efektu, ostatnią możliwością jest złożenie pozwu do sądu pracy.

Pracownik może również żądać zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. Prawo działa na jego korzyść, ponieważ pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia odsetek nawet w sytuacji, gdy pracownik w wyniku opóźnienia nie poniósł żadnej szkody lub opóźnienie nastąpiło nie z jego winy. Pracodawca sam od siebie nie jest zobowiązany do wypłacenia odsetek, dlatego jeśli pracownik chce je otrzymać, musi o nie wystąpić.

Jak napisać i złożyć skargę do PIP?

Jeśli polubowne załatwienie sprawy nie doszło do skutku, pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. PIP ma 30 dni na rozparzenie skargi, a w międzyczasie powinno rozpocząć się postępowanie kontrolne. Jeśli PIP stwierdzi naruszenie, pracodawca zobowiązany jest do natychmiastowej wypłaty zaległego wynagrodzenia. Grozi mu również kara grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 złotych. Wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy powinien zawierać dane pracownika i dane pracodawcy, rodzaj problemu, kwotę zaległości oraz załączniki w postaci dokumentów potwierdzających sytuację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *