Pożyczka z gwarantem – fakty i mity

Pożyczki z poręczycielem to produkty finansowe, które stworzono w dwóch celach. Pierwszym jest poświadczenie solidności klienta przez osobę trzecią, natomiast drugi to zabezpieczenie wierzyciela przed niespłacaniem zobowiązania przez pożyczkobiorcę. Wokół tego tematu powstało mnóstwo sprzecznych informacji, które wyjaśniamy w poniższym artykule.

MIT: Gwarant musi mieć nieruchomość na własność

Wiele instytucji finansowych faktycznie wymaga, by gwarant posiadał nieruchomość, jednak zdecydowanie częściej wystarczy pozytywna zdolność kredytowa oraz dobra historia. Jeśli poręczyciel w oczach firmy pożyczkowej jest wiarygodny i solidny, zobowiązanie z pewnością zostanie udzielone.

FAKT: Pożyczka z gwarantem jest niezbędna dla osób zadłużonych

Klienci, którzy posiadają zaciągnięte zobowiązania lub zaległości w spłacie mogą skorzystać z produktów finansowych oferowanych przez różne instytucje finansowe, jednak najczęściej do uzyskania pieniędzy niezbędny będzie poręczyciel. Jego podpis ma ogromne znaczenie, ponieważ pozwala otrzymać pożyczkę klientowi, który posiada negatywną historię kredytową lub nie ma zdolności. Mimo wszystko od pożyczkobiorcy wymaga się odpowiednio wysokich dochodów będących zapewnieniem spłacania zobowiązania.

MIT: Osoba zadłużona nie ma możliwości innych niż pożyczka z gwarantem

Pożyczka z gwarantem to nie jedyny sposób uzyskania zobowiązania. Dla osób zadłużonych przewidziano również chwilówki na oświadczenie. Jest to dokument, na podstawie którego firma pożyczkowa może ocenić rzetelność wnioskującego. Taka procedura narzucona jest przez polskie prawo, a dokładniej ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715). Art. 9 wskazuje, że:

Kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta.”

Kolejny podpunkt mówi jednak o tym, że:

Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.”.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *