Rehabilitacja-Z jakimi ulgami możemy się liczyć w 2019 roku?

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych niosą dla podatników wiele pozytywnych skutków. Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej będzie miało więcej osób. Jakie korzyści wprowadza ustawa oraz kto z nich skorzysta?

Czym jest ulga rehabilitacyjna i jakie wydatki można w jej ramach odliczyć?

Ulga rehabilitacyjna daje możliwość zwrotu części kosztów związanych z utrzymaniem osoby niepełnosprawnej przez nią samą lub przez osoby, które na to łożą. Możliwość ta przysługuje podatnikom, którzy składają deklarację PIT-36 lub PIT-37, a także PIT-28, a więc również w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub za najem.

Najważniejszą zmianą jest podwyższenie progu dochodowego do 12 357,60 zł w skali roku. Do dochodu za rok 2018 nie wliczają się w roku 2019 alimenty przyznane na dzieci oraz dodatki pielęgnacyjne.

Wydatki, jakie można odliczyć dzielą się na limitowane i nielimitowane. W pierwszej grupie znajdują się koszty związane z utrzymaniem samochodu osobowego, zakupu leków, zatrudnienia przewodników dla osób niewidomych. W przypadku tych kosztów kwota odliczenia wynosi 2280 zł i jest stała. Natomiast drugą grupą są wydatki nielimitowane, które obejmują między innymi opłacenie tłumacza migowego, przystosowanie domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, a także zabiegi rehabilitacyjne wykonywane w domu.

Kto może skorzystać z ulgi?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje podatników, którzy posiadają orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności; decyzję o przyznaniu renty szkoleniowej, socjalnej lub z racji częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy; orzeczenie wydane według odrębnych przepisów w przypadku osób do 16. roku życia, a także orzeczenie o niepełnosprawności, które zostało wydane przez upoważniony do tego organ.

Oprócz tego z ulgi rehabilitacyjnej skorzystać mogą osoby, które utrzymują osobę niepełnosprawną. Do wskazanego w ustawie grona należą małżonkowie, dzieci, pasierbowie, rodzice, teściowie, rodzeństwo, małżonkowie dzieci, ojczymowie i macochy.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *